בית בכפר

בית בכפר, דיור מוגן לאוכלוסיית הזהב יצאו בהכרזה גדולה.

הכרזה כזאת גדולה חייבת פרסומת גדולה.