top of page

איגוד רפואת המוח

הידעתם? מחלות נוירולוגיות לא נמצאות בראש סדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות כשזה מגיע לתקציבים.

מה עושים? יוצרים סרט שמעיף להם את המוח ועושה להם שכל.

bottom of page