top of page

קשר תפילין

קשר תפילין הינה סדנא ייחודית להכנת תפילין. מעבר למוצר היפהפה, הקשר שנוצר בין הנער שמכין את התפילין לאביו, משפחתו ובעיקר לו עצמו הינו בעל משמעות עצומה וייחודי. עכשיו תעשו את הקשר.

bottom of page