מתילדה

מתילדה, הידועה כמתי ובעלה רצו אתר שישקף את האישיות של מתילדה,

אז הקופי הוא חם. מקצועי. יפה.