נפש יהודי

נפש יהודי הינה מילגה ללימודים הגבוהים בה הסטודנטים נחשפים ליהדות כפי שלא הכירו. מכיוון שהמילגה פונה בעיקר לחילוניים היה צורך בפיצוח קונספט מורכב: איך מדברים ב״חילונית״ על היהדות? בדיוק כך.