top of page

נפש יהודי

נפש יהודי הינה מילגה ללימודים הגבוהים בה הסטודנטים נחשפים ליהדות כפי שלא הכירו. מכיוון שהמילגה פונה בעיקר לחילוניים היה צורך בפיצוח קונספט מורכב: איך מדברים ב״חילונית״ על היהדות? בדיוק כך.

6.png
5.png
7.png
3.png
1.png
2.png
8.png
4.png
bottom of page