top of page

אולגה רז

אולגה רז, ממציאת דיאטת הלחם המפורסמת היא אישה מגניבה ביותר וביקשה מודעות מגניבות ביותר לשני מבצעים:

מבצע נסיון ומבצע לאחר חנוכה (מוצגות בסדר הזה).

bottom of page