top of page

פרטנר

סרטון סוף שנה לכלל עובדי פרטנר.

מטרת הסרט הייתה להראות לעובדים כמה פרטנר משקיעה בהם (מה שנכון) באמצעות השפה הפרטנרית הייחודית.

bottom of page