הריבוע שרצה להשתנות

זהו סיפור על ריבוע שלא אוהב את איך שהוא נראה ומחליט ללכת לחכם מאוד שישנה את הצורה שלו,

אך במהלך מסעו, ריבוע מגיע ליעד שבכלל לא חשב עליו.