top of page

מכון התקנים - תקינה בינלאומית

תקינה בינלאומית מבית התקן הישראלי מאפשרת למצטרפים אליה אפשרויות רבות ברחבי העולם.

בואו ונספר לכולם על זה.

מכון התקנים - שימו מסכה

אז מסכות.

איך? למה? כמה?

bottom of page